Summer School

De Summer School Storyline Analysis in Context is bedoeld voor onderzoekers op PhD- en postdoc niveau die zich in het kader van hun eigen onderzoek willen bekwamen in het doen van narratieve analyse. Kennis van en ervaring met kwalitatief onderzoek wordt aanbevolen (neem voor voorkenniseisen eventueel contact op met Anneke Sools). Naast het bijwonen van een beperkt aantal hoorcolleges gaan deelnemers vooral zelf aan de slag om zich te verdiepen in narratieve analyse. Deze summer school biedt een verdieping van de verhaallijnanalyse die vorig jaar aan bod is gekomen. Ook onderzoekers die voor de eerste keer kennismaken met deze methode zijn welkom.

Het levensverhalenlab is het kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. We doen onderzoek en ontwerpen toepassingen vanuit de narratieve psychologie. Daarmee willen we bijdragen aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg.

Doe mee met onderzoek

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een onderzoek naar toekomstverhalen van het levensverhalenlab aan de Universiteit Twente. Als u mee wilt doen, kunt u via deze website online een brief vanuit de toekomst opsturen.

Doneer een herinnering

Doneer een herinnering aan een ander en lees wat anderen hebben geschreven

Agenda & Nieuws

Bekijk volledig overzicht >