ontwikkelING van narratieve zorg

Verhalen spelen op allerlei manieren een belangrijke rol in de (geestelijke) gezondheidszorg. Mensen komen met een verhaal bij de hulpverlener, ze wisselen verhalen uit en hebben ook achteraf een verhaal te vertellen over de hulpverlening. Wij stellen ons tot doel deze rol van narratieven te onderzoeken en daarmee te versterken.

We onderzoeken daartoe mogelijkheden voor het gebruik van levensverhalen in de diagnostiek. Ook doen we onderzoek naar therapieverhalen als methode om processen en uitkomsten van therapie te evalueren. Tot slot gebruiken we narratief-psychologische onderzoeksmethoden bij het bestuderen van de relatie tussen professionals en cliënten en bij het implementeren van vernieuwende zorgvisies.

 

Projecten

 • Therapieverhalen van cliënten

  De verhalen die cliënten vertellen gedurende hun therapie, of na afloop daarvan, vormen een belangrijke bron van inzicht in de effectiviteit en werking van therapie vanuit het cliëntperspectief. Lopende onderzoeken betreffen een studie naar wekelijkse therapieverhalen van chronische pijnpatiënten die een behandeling krijgen in het Roessingh, centrum voor revalidatie, een studie naar therapieverhalen van psychiatrische patiënten in de schuldhulpverlening en een studie naar therapieverhalen van deelnemers aan het ‘geluksbudget’ dat zich op een positieve manier richt op mensen in sociaal isolement.

   

 • Narratieve benadering van oplossingsgericht werken

  Oplossingsgericht Werken is van oorsprong een psychotherapie die begin jaren 80 is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Deze manier van werken sluit aan bij de ideeën uit de Positieve Psychologie en is gebaseerd op empowerment. Bij een oplossingsgerichte benadering ligt de focus op de toekomst, op eerdere successen en op de sterke punten van de cliënt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Oplossingsgerichte Therapie leidt tot betere resultaten bij cliënten dan standaard zorg. Echter, er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de impact van het adopteren van Oplossingsgericht Werken op de zorgprofessional. Door gebruik te maken van oplossingsgerichte gesprekstechnieken verandert de rol van de zorgprofessional veel meer naar een rol van coach, waar die vroeger de expert rol had.

  • Dit project gaat in op de ervaringen met Oplossingsgericht Werken van zorgprofessionals en exploreert wat deze veronderstelde role-transfer doet met professioneel functioneren en professionele identiteit. Met behulp van een narratieve benadering wordt gekeken hoe Oplossingsgericht Werken tot uitdrukking komt in de verhalen van zorgprofessionals en zorgteams en wat dit zegt over hun professionele identiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Aveleijn, een oplossingsgerichte zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

 • Patiëntenverhalen voor ziekenhuis van de toekomst

Het levensverhalenlab wil, vanuit hun expertise op het gebied van narratieve zorg, inzicht geven hoe in de organisatie van ziekenhuiszorg de patiënt centraler gesteld kan worden. In samenwerking met het Rathenau Instituut is de onderzoekswebsite www.patientenwetenbeter.nl gelanceerd. Door middel van de positieve en negatieve ervaringsverhalen, die patiënten op de website anoniem kunnen vertellen, willen we het ziekenhuis van de toekomst helpen vormgeven.